آخرین بلاگ ها

معرفی وکیل خوب اصفهان

دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.

جرم شناسی قتل کارگردان سینما توسط موسسه حقوقی اصفهان

سایت موسسه حقوقی اصفهان ، یا همان سایت دفتر وکالت اصفهان و سایت بهترین وکیل خبره و با تجربه اصفهان همیشه در به روز رسانی اطلاعات فنی و حقوقی خود و کاربران محترم سایت موسسه حقوقی و دفتر وکالت بهترین وکیل خبره و با تجربه اصفهان پیشگام بوده و می باشد. 
 
سایت موسسه حقوقی و دفتر وکالت بهترین وکیل خبره و با تجربه اصفهان به شما کمک می کند راهکارها ، شرایط و بهرین روش حل معضلات پرونده های حقوقی را  برای احقاق حق خود در  رابطه با کلیه حقوق مدنی و شهروندی خود در اختیار داشته باشید. 
تحلیل جرم شناسی در سایت موسسه حقوقی اصفهان ، کمک زیادی به بالا بردن سواد حقوقی شما می نماید. سایت بهترین وکیل اصفهان پیرو این خبر که یکی از کارگردانان سینما ( بابک خرمدین ) توسط پدرش به قتل رسیده است ، تلاش می نماید تحلیل جرم شناسی از زبان بهترین وکیل برای شما تهیه و ارائه نماید.

قتل بابک خرمدین توسط پدرش

با توجه به جزییاتی که در خبرها آمده ظاهراً پدر مقتول مباشر در قتل و مادر وی نیز به جهت ریختن قرص های بیهوشی در غذا معاون بوده است زیرا ظاهراً علت تامه قتل نه بی هوشی بلکه ضربات چاقو می باشد. صرفنظر از جنبه های غیرانسانی این جنایت و لزوم بررسی آن از منظر جرم شناختی برخی جنبه های حقوقی این موضوع قابل بحث است.

وی می افزاید: اول اینکه با توجه به اینکه مباشر در جنایت پدر مقتول بوده است بنابراین به استناد ماده ششصد و دوازده قانون تعزیرات مجازات پدر حبس درجه چهار به میزان سه و ده سال می باشد.

و اگر مادر معاون محسوب می شود به استناد تبصره دو ماده صد و بیست و هفت قانون مجازات اسلامی ناظر بر بند ت همین ماده مجازات معاون نیز حبس درجه پنج یا شش می باشد بنابراین آنچه که در برخی خبرگزاری ها اعلام کردند مبنی بر اینکه مجازات مادر در این پرونده به استناد بند الف ماده صد و بیست و هفت حبس درجه دو یا سه و بیش از مباشر است نه تنها غیر منطقی است بلکه خلاف صریح تبصره دو ماده مزبور است.

تحلیل موسسه حقوقی اصفهان در رابطه با این قتل

سایت بهترین وکیل اصفهان پیرو این خبر که یکی از کارگردانان سینما توسط پدرش به قتل رسیده است ، تلاش می نماید تحلیل جرم شناسی از زبان بهترین وکیل برای شما تهیه و ارائه نماید.
نکته دوم: در خصوص اولیای دم در قتل در این پرونده است. طبق ماده سیصدو پنجاه و هفت قانون مجازات اسلامی:اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.لفظ مرتکب یا شریک در این ماده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این پرونده پدر به واسطه مباشرت در قتل ولی دم محسوب نمی شود. اما در فرضی که مادر معاون باشد آیا می تواند ولی دم محسوب شود یا اینکه باید وی را نیز از حکم ولی دم خارج بدانیم و در صورت فقدان سایر اولیای دم برای مقتول در این پرونده، ولی دم را مختص مقام ولی امر بدانیم.
در این خصوص دو نظر وجود دارد: نظر اول: برخی اظهار نظر نموده اند که معاونت در قتل نیز همچون مباشرت از موانع قتل و ارث است. طبق این نظریه در این پرونده پدر و مادر هر دو ولی دم به حساب نمی آیند.
نظر دوم: نظر مشهور فقها از جمله برخی فقهای معاصر معاونت از موانع ارث نیست نظریه دوم با ظاهر قانون مجازات اسلامی سازگار تر است. سایت بهترین وکیل اصفهان پیرو این خبر که یکی از کارگردانان سینما توسط پدرش به قتل رسیده است ، تلاش می نماید تحلیل جرم شناسی از زبان بهترین وکیل برای شما تهیه و ارائه نماید.

سخن پایانی

باید تاکید کرد که شهروندان حق دارند امنیت شخصی داشته باشد. امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن انسان نسبت به حفظ حیثیت، جان، مال و زندگی خود ترسی نداشته باشد و از هر گونه تجاوز نسبت به آنها احساس آسودگی خاطر نماید.

یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است. این موضوع در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. سایت بهترین وکیل اصفهان پیرو این خبر که یکی از کارگردانان سینما توسط پدرش به قتل رسیده است ، تلاش می نماید تحلیل جرم شناسی از زبان بهترین وکیل برای شما تهیه و ارائه نماید.
وقتی پدری فرزند خود را می کشد، مطمئنا سرگذشتی دارد که جرم قتل، آخرین حلقه سلسله وقایع زندگی او بوده است. برای پی بردن به علت ارتکاب جرم او باید دفتر زندگی این شخص را گشود و سیر تکوینی بزه ارتکابی او را در عوامل اجتماعی مختلفی که وی را دربرگرفته و تاریخ زندگی اش را تدوین کرده، جستجو کرد.