آخرین بلاگ ها

معرفی وکیل خوب اصفهان

دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.

استخدام وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان

از قابل استفاده ترین قانون های نظام وظیفه، معافیت کفالت میباشد. پسرانی که دارای 18 سال سن داشته باشند، مشمول خدمت سربازی محسوب میشوند. به علت فشار و دشواری های موجود برای مشمولان، اغلب افراد در پی مسیری برای معافیت سربازی میباشند. بنیاد تکلیف عام هم شیوه و قانون های متفاوتی را جلوی راه این افراد گذاشته تا افراد مشمول و خانواده هایشان حداقل سختی را پیش رو داشته باشند. گونه های مختلف معافیت های کفالت از همین دسته از قوانین محسوب میشود. در این صورت که اشخاصی که دارای شروط لازمه میباشند قادر اند با گرفتن معافیت کفالت، در سربازی نیز معاف شوند. در ادامه با این مقاله از موسسه حقوقی اصفهان همراه باشید تا با انواع معافیت کفالت بیشتر آشنا شوید.

انواع معافیت کفالت

 • پدر بالای ۷۰ سال سن تمام باشد.
 • تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال از پدری که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند به مراقبت و قادر به اداره امور خود نمی باشد نگهداری کند.
 • فقط فرزند پسر بالای ۱۸ سال که پدرش فوت نموده و نگهداری و مراقبت مادر را به عهده داشته باشد.
 • تنها برادر تنی که می خواهد سرپرستی خواهری که فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم باشد را بعهده بگیرد.
 • فقط برادر سرپرست برادر بزرگ نیازمند مراقب که فاقدپدر ،همسر وفرزند پسر سالم فاقد شغل باشد.
 • یگانه سرپرست برادر کمتر از ۱۸سال تمام(صغیر)
 • تنها نوه پسر بالای ۱۸ سال مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند که به علت بیماری یا نقص عضو و یا کهولت بنا به تشخیص هیات رسیدگی و با کسب نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری داشته باشد.
 • یگانه مراقب و نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند
 • مشمولی که همسرش فوت و از او دارای فرزند صغیر باشد مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول بشود و نیازمند مراقبت باشد.
 • اگر سرباز درحین خدمت فوت کند یکی از فرزندان ذکور وی می تواند از معافیت استفاده نماید و در صورتی که از فرزندان ذکور خانواده حین خدمت فوت نماید یکی از پسران خانواده می تواند ازمعافیت بهره مند شود.
 • از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او از عقب انداختن تاریخ اعزام استفاده نماید.

ماده (۶) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

شرایط احراز انواع معافیت کفالت

احراز سه شرط ذیل برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است:

 1. فرد به سن مشمولیت رسیده باشد(۱۸سال تمام).
 2. فرد فاقد غیبت باشد.
 3. یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مکفول (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد.

درصورتی که شخص دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری نیز باشد، فاقدشرایط معافیت است، مگر آنکه بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی آن برادر قادر به سرپرستی و مراقب از شخص مکفول نباشد (درمعافیت پدر بزرگ و مادربزرگ، مکفول فاقد نوه پسر بالای ۱۸سال سالم دیگری باشد)

شرایط احراز کلی در اصفهان

 • پدربالاتر از ۷۰سال: پدرمشمول بیش از ۷۰سال تمام باشد.
 • پدر کمتر از ۷۰سال و نیازمند به مراقبت: پدرمشمول کمتراز ۷۰سال داشته و برابر نظریه شورای پزشکی وظیفه عمومی نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • مادرفاقد همسر:
 1. پدر مشمول درقید حیات نباشد.
 2. مادر مشمول طلاق قطعی باشد.
 3. مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.
 • خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند پسر سالم
 1. مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای ۱۸ سال خواهر باشد.
 2. خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد.
 3. خواهرش مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق) باشد.
 4. خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.
 • برادرش بیش از ۱۸سال فاقد همسر، فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال فاقد شغل و فاقد پدر، که به نظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد:
 1. برادر مشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند باشد.
 2. برادرش مشمول(مکفول) به علت بیماری یا نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد.
 • برادر کمتر از ۱۸ سال تمام (صغیر)
 1. برادرش مشمول باید فاقد پدر باشد.
 2. مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از ۱۸ سال باشد.
 • پدر بزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی:
 1. پدربزرگ مشمول فرزندی اعم از ذکور و اناث نداشته باشد.
 2. پدر بزرگ مشمول برابر نظریه شورای پزشکی وظفه عمومی قادر به اداره امور خود نباشد.
 • مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند (مادر بزرگ پدری و مادری)
 1. مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد، اعم از فرزند ذکور و اناث.
 2. همسر مادربزرگ فوت نموده باشد یا اینکه از همسرش طلاق گرفته باشد.
 • فرزند صغیر:
 1. همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
 2. یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 • فوت حین خدمت پدر یا برادر:
 1. یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
 2. یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.
 3. فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج خدمت )می باشد.
وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان
وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان

به غیر از فوت در وضعیت غیبت، فرار از خدمت، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند.

 • برادر حین خدمت: هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت:

 • تکمیل برگ وضعیت مشمولین (برگه شماره ۱ دفترچه راهنما)
 • برگه معاینه اولیه مشمولین (برگه شماره ۲ دفترچه راهنما)
 • اصل و تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
 • اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکس دار مشمول (۲ نسخه)
 • یک قطعه عکس رنگی۴*۳ تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها)
 • اصل و تصیر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مرجع صادرکننده یا دفتر ثبت اسناد برابر با اصل شده باشد.
 • گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولینی که حین خدمت اقدام می نمایند.
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر،مادر،خواهران و برادران
 • تصویر کارت ملی پدر و مادر
 • تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول که توسط شخص متقاضی معافیت کفالت (برگه شماره ۳ به استثناء متقاضیان قانون حمایت از حقوق معلولان)
 • برگه تکمیلی وضعیت مشمول (برگه شماره ۴)
 • متقاضیان معافیت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (ماده۶)می بایست علاوه برمدارک فوق ۲مورد ذیل را ارسال نمایند.
 • فرم سه برگی تعیین وضعیت معلولیت از سازمان بهزیستی
 • برگ رضایتنامه والدین

روند رسیدگی به معافیت کفالت

 1. دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰) بمنظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز
 2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) به همراه کلیه مدارک مورد نیاز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال
 3. ثبت درخواست در سامانه توسط وظیفه عمومی
 4. بررسی اطلاعات توسط وظیفه عمومی
 5. استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمرکز از سوی وظیفه عمومی (ویژه تهران بزرگ)
 6. مراجعه مشمول به وظیفه عمومی رسیدگی کننده جهت دریافت نامه استعلام از ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول ۵ روز پس از ثبت اولیه درخواست در دفاتر پلیس۱۰+
 7. ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور درهیئت رسیدگی درصورت احراز شرایط معافیت
 8. برگزاری جلسه هیئت رسیدگی بدوی در صورتی که شخص دربررسی های اولیه حائز شرایط معافیت تشخیص داده شود.
 9. درصورتی که شخص معاف دائم شناخته شود از کارت معافیت برخوردار شده و درصورتی که سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال می گردد.
معافیت کفالت در اصفهان
معافیت کفالت در اصفهان

نکات قابل توجه:

 • مشمولین در حین استفاده از معافیت تحصیلی میتوانند تقاضای معافیت کفالت نمایند.
 • وجود برادر یا برادران بالای ۱۸ سال سالم ، طبق قانون مانع رسیدگی به معافیت کفالت می باشد و مواردی مانند ازدواج، مهاجرت، زندانی بودن برادر یا برادران، ایجاد شرایط نخواهد کرد.
 • به ادعای کفالت مشمولینی رسیدگی میشود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولین از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.
 • مشمولانی که تقاضای معافیت کفالت داده و حداکثر ظرف یک ماه برای رسیدگی مراجعه ننمایند، به عنوان انصراف تلقی و برای آنان برگه آماده بخدمت صادر و میبایست بخدمت اعزام گردند.
 • وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد نیست.

این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است ومشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.

 • در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی فاقد صلاحیت ویا ناتوان برای سرپرستی باشند ومشمول نیز عملا مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می تواند از معافیت برخوردار گردد.
 • بموجب ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشمولانی که دارای این شرایط باشد با تایید سازمان بهزیستی می توانند درخواست معافیت مذکور را نمایند.

یکی از فرزندان پدر یا مادری که هردوی آنها یا یکی از آنها معلول باشد و یا حداقل دونفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متاهل نباشند.

 • معافیت کفالت مادر فاقد همسر یا مطلقه به صورت موقت سی ماه بوده و این سی ماه از تاریخ ثبت طلاق یا تاریخ فوت همسر محاسبه می شود و در پایان مدت فوق، در صورت دارا بودن شرایط (مشمول در این مدت، تنها فرزند ذکور بالای هیجده سال خانواده و مادر فاقد همسر باشد)معافیت موقت به دائم تبدیل خواهد شد.

در نهایت هدف موسسه حقوقی اصفهان از ارائه اطلاعات لازم در زمینه مشکلات خدمت سربازی و افزایش آگاهی شماست تا با توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. در این راستا موسسه حقوقی اصفهان خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره معافیت کفالت به شما هم شهریان عزیز اصفهانی ارائه میدهد.