استخدام وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان

استخدام وکیل برای دریافت معافیت کفالت
استخدام وکیل برای دریافت معافیت کفالت

از قابل استفاده ترین قانون های نظام وظیفه، معافیت کفالت میباشد. پسرانی که دارای 18 سال سن داشته باشند، مشمول خدمت سربازی محسوب میشوند. به علت فشار و دشواری های موجود برای مشمولان، اغلب افراد در پی مسیری برای معافیت سربازی میباشند. بنیاد تکلیف عام هم شیوه و قانون های متفاوتی را جلوی راه این افراد گذاشته تا افراد مشمول و خانواده هایشان حداقل سختی را پیش رو داشته باشند. گونه های مختلف معافیت های کفالت از همین دسته از قوانین محسوب میشود. در این صورت که اشخاصی که دارای شروط لازمه میباشند قادر اند با گرفتن معافیت کفالت، در سربازی نیز معاف شوند. در ادامه با این مقاله از موسسه حقوقی اصفهان همراه باشید تا با انواع معافیت کفالت بیشتر آشنا شوید.

انواع معافیت کفالت

ماده (۶) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

شرایط احراز انواع معافیت کفالت

احراز سه شرط ذیل برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است:

 1. فرد به سن مشمولیت رسیده باشد(۱۸سال تمام).
 2. فرد فاقد غیبت باشد.
 3. یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مکفول (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد.

درصورتی که شخص دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری نیز باشد، فاقدشرایط معافیت است، مگر آنکه بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی آن برادر قادر به سرپرستی و مراقب از شخص مکفول نباشد (درمعافیت پدر بزرگ و مادربزرگ، مکفول فاقد نوه پسر بالای ۱۸سال سالم دیگری باشد)

شرایط احراز کلی در اصفهان

 1. پدر مشمول درقید حیات نباشد.
 2. مادر مشمول طلاق قطعی باشد.
 3. مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.
 1. مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای ۱۸ سال خواهر باشد.
 2. خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد.
 3. خواهرش مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق) باشد.
 4. خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.
 1. برادر مشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند باشد.
 2. برادرش مشمول(مکفول) به علت بیماری یا نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد.
 1. برادرش مشمول باید فاقد پدر باشد.
 2. مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از ۱۸ سال باشد.
 1. پدربزرگ مشمول فرزندی اعم از ذکور و اناث نداشته باشد.
 2. پدر بزرگ مشمول برابر نظریه شورای پزشکی وظفه عمومی قادر به اداره امور خود نباشد.
 1. مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد، اعم از فرزند ذکور و اناث.
 2. همسر مادربزرگ فوت نموده باشد یا اینکه از همسرش طلاق گرفته باشد.
 1. همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
 2. یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
 1. یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
 2. یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.
 3. فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج خدمت )می باشد.
وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان
وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان

به غیر از فوت در وضعیت غیبت، فرار از خدمت، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند.

مدارک مورد نیاز برای انواع معافیت:

روند رسیدگی به معافیت کفالت

 1. دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰) بمنظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز
 2. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) به همراه کلیه مدارک مورد نیاز باستثناء نامه استعلام از ثبت احوال
 3. ثبت درخواست در سامانه توسط وظیفه عمومی
 4. بررسی اطلاعات توسط وظیفه عمومی
 5. استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر ومادر مشمول به صورت متمرکز از سوی وظیفه عمومی (ویژه تهران بزرگ)
 6. مراجعه مشمول به وظیفه عمومی رسیدگی کننده جهت دریافت نامه استعلام از ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول ۵ روز پس از ثبت اولیه درخواست در دفاتر پلیس۱۰+
 7. ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور درهیئت رسیدگی درصورت احراز شرایط معافیت
 8. برگزاری جلسه هیئت رسیدگی بدوی در صورتی که شخص دربررسی های اولیه حائز شرایط معافیت تشخیص داده شود.
 9. درصورتی که شخص معاف دائم شناخته شود از کارت معافیت برخوردار شده و درصورتی که سرباز شناخته شود برگ آماده بخدمت برای وی صادر و ارسال می گردد.
معافیت کفالت در اصفهان
معافیت کفالت در اصفهان

نکات قابل توجه:

این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است ومشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.

یکی از فرزندان پدر یا مادری که هردوی آنها یا یکی از آنها معلول باشد و یا حداقل دونفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متاهل نباشند.

در نهایت هدف موسسه حقوقی اصفهان از ارائه اطلاعات لازم در زمینه مشکلات خدمت سربازی و افزایش آگاهی شماست تا با توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. در این راستا موسسه حقوقی اصفهان خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره معافیت کفالت به شما هم شهریان عزیز اصفهانی ارائه میدهد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.