آخرین بلاگ ها

معرفی وکیل خوب اصفهان

دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.

مطالبه وجه چک به چه صورت است؟

درخواست مطالبه وجه چک یکی از گونه های دعاوی حقوقی میباشد که میبایست در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح گردد. براساس قانون جدید درمورد صدور اجرائیه چک، ادعای خوانده در رابطه با پرداخت چک یا جعلی بودن امضا برای عدم وصول آن و اصالت چک قابل پذیرفتن نمیباشد. خوانده میبایست در رابطه با جعلی بودن امضای چک و همچنین پرداخت وجه آن دادخواست جداگانه ای مطرح نماید. بهترین اقدام برای مطالبه چک استفاده و مشورت با مشاورین و وکلا متخصص موسسه حقوقی اصفهان میباشد که بر تمام مقررات و قوانین مطالبه چک مهارت و آگاهی کامل را دارا میباشند و در کمترین زمان و هزینه ممکن به نتیجه دلخواه در دعاوی دست خواهند یافت.

مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد

برای مطالبه وجه چک می توان از دو طریق اجرای ثبت اسناد و املاک و طرح دادخواست در دادگاه حقوقی آن را مطالبه نمود. از طریق اجرای ثبت اسناد باید چک و گواهی نامه برطبق ماده 4 و 5 را به اجرای ثبت اسناد ارائه شود. در صورتی اجرای ثبت، اجراییه صادر می کند که امضای چک با نمونه امضا در بانک مطابقت داشته و این مطابقت امضا گواهی شود.

اگر چک در شعبی از بانک های ایران در خارج از کشور صادر شود، برای صدور اجراییه دارنده چک باید به اجرای ثبت اسناد و املاک تهران مراجعه نماید. اداره ثبت اسناد و املاک در مطالبه چک فقط اجازه صدور اجراییه دارد و در مورد دعاوی دیگر در خصوص چک باید از طریق مرجع قضایی شکایت حقوقی یا کیفری را مطرح نماید.

اگر دلیل عدم پرداخت مبلغ چک، مطابقت نداشتن امضای چک با امضای موجود در بانک باشد، اجراییه در اداره ثبت اسناد صادر نمی شود. اجراییه چک زمانی صادر می شود که سررسید چک شده است. همچنین دارنده چک بعد از اینکه اجراییه صادر شد، می تواند از انجام عملیات اجرایی برای مطالبه چک انصراف دهد. در مطالبه چک از طریق ثبت اسناد نمی توان برای ضامن و ظهرنویس چک اجراییه صادر نمود.

مدارک لازم برای مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت اسناد

مدارک لازم برای مطالبه چک از طریق اداره ثبت اسناد شامل موارد ذیل است:

  • فتوکپی و اصل چک
  • گواهی عدم پرداخت چک از طرف بانک
  • درخواست صدور اجراییه چک از طرف دارنده چک
مطالبه وجه چک
مطالبه وجه چک به چه صورت است؟

مطالبه وجه چک از طریق دادگاه

اقدام از طریق دادگاه یکی دیگر از روش های مطالبه وجه چک است. در این مورد دارنده چک باید دادخواست مطالبه چک را با دلایل و مستندات قانونی مطرح نماید. در دادخواست مطالبه چک از طریق مرجع قضایی، می توان کلیه خسارات و هزینه های دادرسی برای وصول مبلغ چک را از صادرکننده چک مطالبه نمود. درخواست خسارت و هزینه های دادرسی را می توان همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک یا بعد از صدور حکم درخواست کرد.

مطالبه وجه چک قبل از سررسید چک

مهمترین شرط مطالبه وجه چک، رسیدن زمان سررسید یا حال شدن چک است. وجهی که هنوز سررسید آن نرسیده باشد، قابل مطالبه نیست. براساس قانون چک، صادرکننده چک باید در تاریخ سررسید مبلغ چک را در حساب خود قرار دهد. بانک حق ندارد که مبلغ چک قبل از تاریخ سررسید چک به دارنده چک پرداخت کند. در صورتیکه دارنده چک در مورد مطالبه وجه چک دادخواستی به دادگاه ارائه نماید که سررسید آن نرسیده است، قرار رد دعوا صادر می شود.همچنین اگر درمتن چک برای پرداخت مبلغ شرط قید شده باشد، بانک در پرداخت به شرط اثر نمی دهد و مبلغ چک را پرداخت می نماید.

مطالبه چک با گواهی عدم پرداخت

صدور گواهی عدم پرداخت یکی از ارکان مهم در مطالبه چک است. برای مطالبه وجه چک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اسناد باید گواهی عدم پرداخت چک در سررسید آن صادر شود. صادرکننده چک نباید چک را طوری تنظیم کند که به دلیل مطابقت نداشتن امضا و قلم خوردگی، بانک مبلغ چک را به دارنده چک پرداخت نکند.

مطالبه وجه چک مفقودی

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که در خصوص مطالبه وجه چک مفقودی باید چه اقدامی صورت گیرد؟

در صورتیکه چک سرقت یا مفقود یا جعل شود، صادرکننده چک می تواند به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه نماید. بانک بعد از محرز شدن دستور عدم پرداخت، مبلغ وجه چک را پرداخت نمی کند. در این مورد باید در گواهی عدم پرداخت دلیل اعلام شده قید شود. همچنین دارنده چک می تواند برعلیه صادرکننده چک که دستور عدم پرداخت به بانک را مطرح نموده است، شکایت کند. در صورتیکه عدم پرداخت چک، خلاف ادعای ذکر شده در گواهی عدم پرداخت باشد، برطبق ماده 7 قانون چک به مجازات قانونی و پرداخت خسارت به دارنده چک محکوم خواهد شد.

مطالبه وجه چک
مطالبه وجه چک به چه صورت است؟

مطالبه وجه چک از وراث

یکی از سوالاتی که در مطالبه وجه چک وجود دارد این است که در صورتیکه صادرکننده چک فوت نماید، آیا وجه چک قابل مطالبه است. براساس قانون بعد از اینکه شخص فوت نماید، کلیه بدهی های وی حال خواهد شد. در صورتیکه تاریخ چک برای تاریخ قبل از تاریخ فوت صاحب حساب باشد، وجه چک حال می شود. براساس ماده 311 قانون تجارت، بانک نمی تواند وجه چک را به دلیل فوت صاحب حساب پرداخت نکند.

اگر صاحب حساب مشترک باشد و یکی از شرکا فوت کند و فوت شخص به بانک اعلام نشود، بانک می تواند مبلغ چک را پرداخت نماید و بانک مسئولیتی ندارد. بعد از اینکه فوت صاحب حساب به بانک اعلام شد، بانک فقط مبلغ چک هایی که تاریخ سررسید آن قبل از تاریخ فوت صاحب است را می تواند پرداخت کند و چک هایی که تاریخ سررسید آن بعد از تاریخ فوت صاحب حساب است قابل پرداخت از طرف بانک نیست.

بهترین روش برای مطالبه چک بعد از فوت صادرکننده چک، اقدام از طریق دادگاه است. در این مورد شخص با طرح دادخواست مطالبه چک و تقاضای صدور قرار تامین خواسته برای توقیف مبلغ چک در بانک، با صرف کمترین زمان، چک وصول خواهد شد. در دادخواست مطالبه چک خوانده، وارثین شخص متوفی است. همچنین دارنده چک به عنوان یکی از اشخاص ذینفع در ترکه متوفی، می تواند درخواست گواهی انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف مطرح نماید.

وکیل ارث موسسه صلح میزان به تمامی سوالات شما در این زمینه پاسخ میدهد.

مطالبه وجه چک در قانون جدید

در قانون جدید برای مطالبه وجه چک باید دارنده چک برطبق گواهی عدم پرداخت، دادخواست را در دفتر خدمات الکترونیک ثبت نماید. پرونده بعد از ارجاع به دادگاه حقوقی، اجراییه صادر می شود. براساس قانون جدید چک، مطالبه چک باید از طریق کد رهگیری صورت گیرد. در صورتیکه کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت قید نشود، مطالبه چک قابل پیگیری نیست.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی مطالبه وجه چک برای مبالغ کمتر از بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد و برای مبالغ بیشتر از بیست میلیون تومان، سه و نیم درصد مبلغ خواسته (مبلغ چک) است.

وکیل وصول مطالبات در اصفهان

با توجه به اهمیت و پیچیدگی دعاوی اسناد تجاری مانند چک قبل از هر اقدام از مشاوره و وکالت وکیل وصول مطالبات بهره مند شوید. وکیل وصول مطالبات، وکیلی است که بر تمام قوانین و مقررات اسناد تجاری مانند: چک، سفته و برات تسلط و آگاهی دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد مطالبه اسناد تجاری را با وکیل ارزان اصفهان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

منبع