آخرین بلاگ ها

معرفی وکیل خوب اصفهان

دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.

مجازات جرم جعل پاسپورت و جرم ویزای جعلی در ایران

برای اخذ ویزای تحصیلی سوئد در جلوی درب سفارت سوئد با فردی اشنا شدم که گفت ویزای قانونی تهیه می کند و این فرد به راحتی درون سفارت رفت و آمد می کرد و به من گفت پارتی های فراوانی دارد. پس از اخذ ویزا ماموران از جعلی بودن ویزا به من خبر دادند و فهمیدم که طرف کلاهبردار بوده واز من کلاهبرداری کرده، و من هیچ گونه اطلاعی از جعلی بودن آن نداشتم و 4 روز زندان بودم و با قرار آزادم. از جاعل هیچ ادرس و تلفنی ندارم و فقط یک ادرس ایمیل از او دارم. حال به دنبال فرد جاعل هستم و می خواستم بدانم که اگر هیچ خبری از وی نشد تکلیف من چیست؟

اطلاع از نکات مهم جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی

نحوه شکایت بابت جعل ویزا

به موجب ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌ یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

جعل مذکور در ماده ی فوق جعل مادی بوده و در مواقعی که کارکنان دولتی یا مراجع قضایی بر خلاف حقیقت مواردی را ثبت کنند که واقعیت نداشته باشد، جعل معنوی اتفاق می افتد.

ماده 534 قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می دارد هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

هرچند که خود جعل به تنهایی در قانون تحت عنوان مستقلی جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است ولی شخصی که با اطلاع از جعلی بودن ماهیت سند اقدام به استفاده و فریب دیگران در پیشبرد اهداف خود می کند نیز مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده و قابل مجازات می باشد.

مجازات جرم استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدیمی باشد. لازم به ذکر است که جرم استفاده از سند مجعول به صورت فعل مثبت می باشد و با ترک آن حاصل نمی‌شود، به این نحو که شخص باید سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد تا جرم محقق گردد.

تحقق جرم استفاده از سند مجعول مطلق است بدین معنا که منوط و مقید به امری نمی‌باشد و به صرف ارائه و استفاده از آن جرم واقع می‌گردد هر چند موجب فریب شخص نگردد.

همچنین در صورتی هم که شخص با استفاده از سند مجعول به نحو متقلبانه مالی را اخذ نماید علاوه بر جرم جعل و استفاده از سند مجعول، مرتکب کلاهبرداری هم می‌شود.

بنابراین، ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موجب تعدد جرم شده و مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات اشد یعنی مجازات جرم کلاهبرداری محکوم می شود.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که در مورد جعل ویزا و استفاده از ویزای جعلی  فرمودید باید گفت اتهام شما استفاده از سند مجعول است. ماده 536 قانون مجازات اسلامی در این باره بیان می دارد که هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با این حال، شما می توانید تحت عنوان جعل و کلاهبرداری از طرف شکایت کنید. در مورد اتهام خودتان هم اگر ثابت کنید که جاعل کس دیگری بوده و از شما کلاهبرداری شده و شما در ارتکاب جرم سوء نیت و قصد مجرمانه نداشته اید احتمالا حکم برائت یا منع تعقیب برایتان صادر شود.

در هر حال این دعوا و پروسه رسیدگی به آن و اثبات بی گناهی در این اتهام کار بسیار مشکلی است بهتر است حتما تحت نظر یک وکیل متخصص دعاوی کیفری مشاوره نمایید ویا وکالت بدهید.

مطالعه نمونه لایحه دفاعیه کلاهبرداری اخذ ویزا

مواد قانونی قابل استناد – شکایت جعل ویزا

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.