آخرین بلاگ ها

معرفی وکیل خوب اصفهان

دفتر وکالت اصفهان، به مدیریت بهترین وکیل خوب اصفهان و دارای مدرک پایه یک دادگستری اصفهان با سالها تجربه و پرونده های موفق در دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی با رعایت اصول حرفه ای داشته اشت.

دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟

دادخواست بازسازی صحنه یا کروکی فرضی مواقعی از سمت متقاضی فرستاده و تنظیم میشود که محل وقوع حادثه یا کروکی حقیقی به هر علتی (به عمد یا ناخواسته) تغییر کرده باشد. اگر پیش از برهم خوردن و تغییر محل وقوع حادثه، اطلاعات و کروکی ای به وسیله کارگذار بیمه و یا مسئول راهنمایی و رانندگی ثبت یا رسم نشده باشد، درخواستی مبنی بر کروکی فرضی صادر میشود. فردی که زیان دیده در حادثه قادر است بابت معین کردن و ظبط جزئی و کامل مقدار آسیب های وارده جانی و یا مالی بوسیله فرد مجرم مقصر و در نتیجه گرفتن غرامت از فرد مقصر و یا شرکت بیمه، درخواست کروکی فرضی سازماندهی و صادر شود.

این توضیحی جامع و عمومی از درخواست بازسازی صحنه است. اما بابت درج و سازماندهی درخواست بازسازی صحنه میبایست به نکات متعددی توجه داشته باشید. به عنوان نمونه اینکه چه زمان هایی ظبط بازسازی صحنه الزامی است؟ و یا تنظیم دادخواست چگونه و با چه مراحلی انجام میشود؟ مدارک مورد نیاز چیست و مواردی دیگر که در این مقاله به بررسی کامل آنها میپردازیم.

دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟
دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟

در چه مواقعی دادخواست کروکی فرضی در تصادفات لازم و ضروری می باشد؟ 

در جریان پرداخت و دریافت خسارات وارده در هر تصادفی به شخص متضرر، کروکی فرضی یکی از اسناد بسیار مهم به حساب می آید. معمولا در اکثر تصادفات، طرفین سعی می کنند که صحنه تصادف را تا قبل از رسیدن مامور راهنمایی و رانندگی، تا حد امکان، بدون تغییر نگه دارند.

منظور از عبارت کروکی که در پاراگراف اول به آن اشاره کردیم، در واقع همان گزارش مامور راهنمایی و رانندگی مستقر در محل تصادف می باشد. در برگه کروکی مکان و زمان رخ داد حادثه به همراه جزئیات دقیق و خسارات وارده، یادداشت و ثبت می شود. در برخی از تصادف ها، ثبت کروکی لازم و ضروری است و بدون کروکی، امکان پرداخت و دریافت خسارت های وارده، وجود ندارد. با وجود کروکی ثبتی توسط مامور راهنمایی و رانندگی، دیگر ارائه کروکی فرضی ضروری  نمی باشد.

شرایط تنظیم کروکی فرضی در جریان تصادفات

کروکی لحظه تصادف بنا بر هر دلیلی ( دلایل عمدی و یا سهوی ) توسط مامور انجام نگرفته باشد.

در جریان تصادف سه یا چند خودرو دخیل باشند.

تصادف خودرو با اشیا و یا افراد دیگر اتفاق بیافتد.

یکی از از دو خودرو آسیبی در جریان تصادف، نظامی باشد.

یکی از خودرو های دخیل در تصادف، فاقد بیمه شخص ثالث باشد.

در جریان تصادف یکی از دو وسیله نقلیه، از ماشین های سنگین باشد و بیش از ۷ سرنشین داشته باشد.

یکی از رانندگان وسیله نقلیه، گواهینامه رانندگی نداشته باشد.

تصادف در اثر عدم رعایت حق تقدم از جانب یکی از طرفین رخ بدهد. ( مثل عبور از چراغ قرمز و … )

در صورتی که دو خودرو به صورت روبرو تصادف کرده باشند.

در صورتی که علت اصلی رخ دادن تصادف، دنده عقب رفتن یکی از خودرو ها باشد.

اگر خسارت های وارده در جریان تصادف، بیش از مبلغ ثبتی در بیمه نامه خودرو باشد، دادخواست کروکی فرضی ضروری و لازم است.

چنانچه یکی از طرفین تصادف موتور سوار باشد.

اگر یکی از طرفین تصادف، غریبه یا مسافر باشد.

اگر تصادف ۲۰ روز پس از تمدید بیمه نامه اتفاق افتاده باشد و یا میان تاریخ صدور بیمه نامه تاخیر زمانی زیاد وجود داشته باشد.

چنانچه یکی از راننده ها یا هر دو، در جریان حادثه، آسیب دیده اند و مجروح شده باشند.

چنانچه یکی از طرفین حادثه، به نظر کارشناس محل تصادف، معترض باشد.

اگر شخص مقصر در حادثه، بخواهد برای دومین بار از بیمه نامه بدنه خودرو خود استفاده کند.

در صورتی که به هر دلیلی کروکی توسط مامور ثبت نشود و یا صحنه تصادف تغییر کند، شخص متضرر قادر است، دادخواست کروکی فرضی تنظیم کند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت دادخواست کروکی فرضی

برای ثبت دادخواست کروکی فرضی ارائه یک سری مدارک الزامی می باشد. دادخواست بازسازی صحنه به همراه بیمه نامه خودرو باید به دادگاه یا مرجع مربوطه، ارائه شود. مدارک مورد نیاز در تنظیم کروکی فرضی تصادفات عبارتند از :

برگ سبز خودرو ( کارت خودرو )

کارت شناسایی شخص ( شناسنامه و کارت ملی )

گواهینامه رانندگی شخص

چنانچه از طریق وکلا حقوقی نسبت به تنظیم کروکی فرضی اقدام شود، باید مدارک شناسایی آن وکیل و برگه وکالت نامه موکل نیز ضمیمه پرونده دادخواست شود.

دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟
دادخواست کروکی فرضی و بازسازی صحنه چیست؟

دادخواست کروکی فرضی توسط چه کسی تایید و صادر می شود؟

پس از تنظیم دادخواست کروکی فرضی و تهیه مدارک ضروری برای بازسازی صحنه تصادف، که پیش تر  به آن ها اشاره کردیم، پرونده ای مبنی بر صدور مجوز کروکی فرضی، به دادگاه ارائه می شود. در دادگاه پس از بررسی پروندهکارشناس رسمی خود را به منظور صدور حکم، به مرجع کارشناسی می فرستد. کارشناس رسمی تعیین شده، برای بررسی محل حادثه و جزئیات تصادف رخ داده، به محل وقوع حادثه می رود. در این شرایط کارشناس رسمی دادگستری تمام شواهد و جزئیات را به طور دقیق بررسی می کند و همچنین معاینه فنی خودرو های دخیل در تصادف را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

در نهایت پس از بررسی تمامی این موارد، کارشناس گزارش خود را تنظیم می کند و اقدامات نهایی مورد نیاز کروکی فرضی را انجام می دهد. پس از سپری تمامی این مراحل و تنظیم کروکی و بازسازی صحنه تصادف، گزارش تهیه شده به شورای حل اختلاف صادر می شود. گزارش ارسالی به شورای حل اختلاف پس از بررسی، برای پرداخت میزان خسارات وارده، به بیمه منتقل می شود.

سخن پایانی و نتیجه گیری

برای ثبت میزان خسارت وارده در جریان یک تصادف و تشخیص مقصر، ثبت کروکی ضروری می باشد. چنانچه به هر دلیلی کروکی در محل تصادف یادداشت و ثبت نشود، طرفین تصادف می توانند نسبت به تنظیم دادخواست کروکی فرضی اقدام کنند. تغییر صحنه تصادف یکی از شایع ترین دلایل تنظیم دادخواست بازسازی صحنه می باشد. شخص متضرر برای دریافت و مطالبه خسارت های وارده، باید مدارکی را به همراه دادخواست بازسازی صحنه تصادف به دادگاه ارائه کند. برای ثبت درخواست کروکی فرضی بهتر است با وکیل های زبده در موسسه حقوقی اصفهان مشورت کنید.

منبع