تفاوت وکیل پایه یک با پایه دو دادگستری

تفاوت وکیل پایه یک با پایه دو دادگستری

واژه وکیل لغتی است عربی و به کسی گفته می شود که کاری به وی واگذار شده است این لغت و مشتقات آن در قرآن بسیار به کار رفته است و از اسامی پروردگار است. واژه توکل هم که به کار برده می شود از این خانواده است، توکل کردن به خدا یعنی خدا را […]