روش استعلام ازدواج قبلی

استعلام ازدواج قبلی

امکان دارد مرد و یا زن در مواقع ازدواج، مسائلی را پنهان نمایند از یکدیگر و یا به گفته ای دیگر شخص مقابل خود را فریب دهند که به معنای همان تدلیس در ازدواج است و به همین صورت رضایت او را برای ازدواج جلب نماید. مثل اینکه مرد یا زن ازدواج قبلی خود را […]