استخدام وکیل برای دریافت معافیت کفالت در اصفهان

استخدام وکیل برای دریافت معافیت کفالت

از قابل استفاده ترین قانون های نظام وظیفه، معافیت کفالت میباشد. پسرانی که دارای 18 سال سن داشته باشند، مشمول خدمت سربازی محسوب میشوند. به علت فشار و دشواری های موجود برای مشمولان، اغلب افراد در پی مسیری برای معافیت سربازی میباشند. بنیاد تکلیف عام هم شیوه و قانون های متفاوتی را جلوی راه این […]