گواهی انحصار وراثت

هنگامی که کسی فوت میشود وارثین به عنوان اولین قدم و قبل از هر نوع تصرف مادی و حقوقی باید برای اخذ گواهی انحصار وراثت سریعا اقدام کنند. چه افرادی وارث محسوب می شوند؟ افراد به دو دلیل از همدیگر ارث می‌برند: نسب یا سبب: زن و شوهر همواره به واسطه‌ی رابطه‌ی سببیت موجود میان […]