علیرضا صادقی

5/5

بیوگرافی

دکترای حقوق کیفری متخصص پرونده‌های قتل، مواد مخدر، کلاهبرداری و پرونده‌های مالی بیش از یک دهه سابقه در پرونده های جنایی و مالی